Velkommen

Velkommen til Dansk Model Jernbane Union, bedre kendt som bare DMJU.

Den hjemmeside du besøger lige nu, er den primære kommunikations linie mellem DMJU, medlemsklubberne og offentligheden – det er her nyhederne først læses og kommende events offentliggøres, og det er her du finder alle praktiske oplysninger om modeljernbanehobbyen i Danmark og udlandet. Og det er også her du finder kontakt info til alle 105 modeljernbaneklubber der er medlem af DMJU. 

Læs mere om DMJU her

 

DMJU har i dag d. 09. april 60 års jubilæum.

Den 09. april 1961 blev Dansk Model Jernbane Union i dagligt tale kaldt DMJU, stiftet på en generalforsamling med det formål er at fremme samarbejdet mellem alle danske modeljernbaneklubber og at fremme interessen for modeljernbane hobbyen generelt. DMJU har siden vokset sig til i dag at repræsentere 105 klubber fordelt på alle størrelser og drift type og som samt hvert år afholder Danmarks største modeltogs udstilling. Vi skulle sidste år have afholdt vores 25 udstilling, men det blev ikke aktuelt på Covid-19 og i år har vi også valgt at udsætte til 2021.

 

Lidt baggrunds historie.

Et tilbageblik om stiftelsen af dmju og morop

Poul Erik Clausen, der var næstformand i DMJK, fremsatte i 1950 på DMJKs generalforsamling, sammen med Poul Erik Harby, nogle ret vidtrækkende forslag hvoraf det ene gik ud på, at DMJK skulle søge kontakt med landets andre MJ klubber med henblik på dannelse af en fælles Union. Dette forslag kom ikke til realitets drøftelse på generalforsamlingen som følge af en heftig debat om andre emner, men Clausen opgav ingen lunde tanken om et nærmere samarbejde mellem klubberne

 

På DMJKs ekstraordinære generalforsamling den 8. maj 1950, blev Clausen valgt til formand for DMJK, en post som han varetog på forbilledlig vis indtil sin alt for tidlige død den 27. juli 1959, få dage efter afslutningen af den 1. MOROP-kongres i Danmark. Denne internationale sammenslutning af MJ-klubber (nu også af klubber fra andre jernbane interesserede) er faktisk en videreførelse af større sammenhæng af UNION tankerne fra 1950. Sådanne tanker gærede nemlig også i andre lande, hvilket gav sig udslag i, at der bliver afholdt internationale MJ konferencer i Rüdesheim i 1952 og i München 1953. Fra Dansk side deltog blandt andet Clausen og *James Steffensen i disse konferencer, da det var besluttet, at man ved næste konference  i Genua i eftersommeren 1954, ville  stifte en international sammenslutning, udsendte DMJK i juni 1954 en rundskrivelse til andre danske MJ klubber, hvori det foresloges, at de danske MJ klubber skulle tilslutte sig den internationale sammenslutning, idet DMJK indtil videre ville være villige til at fungere som sekretariat og mellemled. Syv af de 9 tilskrevne klubber accepterede forslaget, og ”Danske model jernbane klubber”. DMK kom herved til at stå som medstifter af MOROP. Reelt var det Clausen personligt, der indtil sin død fungerede som sekretariat og mellemled, idet hans talrige tjenesterejser bragte ham rundt i hele landet, hvilket gav ham gode muligheder for hyppig kontakt med provins-klubberne.  Samarbejdet mellem de danske MJ-klubber fortsatte på det beskrevne løse grundlag i hele 7 år, og først i 1961 blev Clausen og Harbys oprindelige unionstanke fra 1950 virkelig gjort ved stiftelsen af det, der i dag hedder Dansk Model jernbane Union, forkortet DMJU.

*James Steffensen var én af medstifterne af MOROP og deltog i mange år i MOROPs arbejde med udviklingen af NEM normerne.

James Steffensen  blev udnævnt til æresmedlem i MOROP. Ligeledes var han æresmedlem i DMJK indtil sin død i 1988.

 

Se videoer fra klubberne her

 

Udstilling “MODELTOG FOR ALLE” 

“MODELTOG FOR ALLE 2021″ er aflyst.

Som en konsekvens af den nuværende udvikling med Covid-19 i samfundet og dertilhørende restriktioner, ser vi ingen mulighed for at kunne afholde en udstilling i år under trygge forhold.

 

“MODELTOG FOR ALLE 2022″

Vi har nu booket Sydbank Arena i Kolding d. 02.-03. April. 2022 og vi er allerede i fuld gang med at planlægge vores jubilæums udstilling.

Bl.a. skal vi afholde en række workshop og forskellige events på udstillingen, så har du et forslag eller en ide, så kontakt os endeligt. Du kan kontakte Willy Nielsen på mail bst(@)dmju.dk  (Fjern parentesen)

Krav til en workshop kan du læse her Klik her

 

Årets model Se den samlet oversig klik her

Her kan du finde et overblik af produkter, der er udleveret til det danske marked, og som har mulighed for at kandidere til konkurrencen ”Årets Model 2021” i de forskellige kategorier. Er der et produkt som ikke er på listen, kan du sende info til aaretsmodel(@)dmju.dk indeholde følgende informationer om produktet: Producentnavn, evt. katalog nr., billede, skala (er) og fra hvilken dato produktet var at finde i handel.

 

Danske nyheder i butikkerne pr. 25.03.2021

Tilbehør og byggesæt 2021

25.03.21. Skala H0. DWA/Hobby Trade HT 87300 Dansk husmandssted.

 

25.03.21. Skala H0. DWA/Hobby Trade HT 87301 “Nyvang” Husmandssted sæt med svinefold.

 

25.03.21. Skala H0. DWA/Hobby Trade HT 87350 Hønsegård med hønsehus.

 

Godsvogne 2021 

02.03.21. Skala H0. Dekas, 872118. DSB IVK. lukket kølevogn med bremseplatform og stjernehjul.

 

26.02.21. Skala H0. Tillig, 76788. PJ Køge-Ringsted Banen.

 

Trækkraft 2021

19.02.21. Skala H0. Heljan, 45521. DSB MO 4-akslet motorvogn.

 

Godsvogne 2021 

19.02.21. Skala H0. BRAWA. 47614, DSB Ifl. Kølevogn fra “TRANSTHERMOS KÜHLVERKEHR”

 

 

 

Se den her: DMJU News nr. 39 Januar 2021

Indhold: Formanden har ordet – Nyt fra redaktøren – Modeljernbane træf på Teknisk Museum – Golden Spike status på klubbens faste anlæg i København – Copyright ”advarsel” – Fredensborg Modeljernbaneklub 40 år – Tips og Tricks fra Kælderkøbing

 

Bygge Tips og lidt fra den virkelige verden.

Bygge tips: (se flere tips i “Til modeljernbanen“)

Guide til statisk græs. Fra youtube. (På engelsk)

 

Selvfremstillet bygning af Fransk cafe i en skala 1:160

 

Oprangering nr. 61

 

Se hele oprangeringen her: Baneforum

Oprangering 61 br 185 332 2011-05-05 Hamburg. “Dagens/aftenens oprangering, her over midnat. jeg er stadig i Hamburg, 2011-05-05 da DK-RSC br 185 332 kom sydpå med et containertog.(Foto/tekst: gmmz)

 

Lidt fra den virkelige verden:

 

Info fra DMJU´s bestyrelse.

Bestyrelsesmøde og mødereferat DMJU d. 10.01.21

 

Nyt fra klubberne:

Pt. ingen arrangementer.

 

Nyt fra Sponsorgruppen: 

Kystbanen flytter adresse.

Lørdag d. 10. april kl. 10.00 åbner kystbanen dørene op for deres nye butik på Jernbane Alle 99 i Vanløse.

 

Sponsor oversigt

      

 PERRON1/WWW.NETTOG.DK 

     BJ Hobby, Hanstholm   Freja Modeltog 

 

Samarbejdspartner

  

Fotokonkurrence 2017

Fotokonkurrence 2018

Fotokonkurrence 2016

Top