Home / Optagelse i DMJU

Optagelse i DMJU

Kontingent:

Grundbeløb: kr. 250,- pr. år fra d. 01. Januar 2017.

Pr. medlem i klubben:  kr. 4,- pr. år.

DMJU ansøgning om optagelse

Som modeljernbaneklub bør man seriøst overveje et medlemskab af DMJU, fordi det giver klubben en række fordele.
Af væsentlige fordele kan nævnes:

• Klubben er med i det store modeljernbanefællesskab, hvor DMJU er den samlende del.

• Klubben kan deltage i de af DMJU arrangerede konkurrencer. Der er præmier både til klubber, der har indsendt et bidrag til konkurrencen, men også til de klubber, der deltager i afstemningen. Der kan vindes gavekort til indløsning ved DMJUs sponsorer.
For tiden er der fotokonkurrencen, men der arbejdes på flere.

• Årets model. Klubben kan være med i såvel nomineringen af modeller som selve afstemningen.
Alle klubber, der deltager i nomineringen og selve afstemningen, optjener lodder, der er med i lodtrækningen om et antal gavekort til indløsning ved DMJUs sponsorer.

• Klubben kan deltage i den årlige DMJU modeljernbaneudstilling med et anlæg. Det kan være sig et selvstændigt anlæg eller som en del af den fælleskørsel, nogle af klubberne laver. Nogle transportudgifter forbundet med deltagelsen, godtgøres efter gældende regler.

• Klubben kan yde en indsats med afviklingen af den årlige udstilling, og honoreres herfor efter gældende regler

• Klubben kan via DMJU indstille til ændringer af MOROPs NEM normer, og således have indflydelse på hele modeltogsverden inden for MOROPs område.

• Som medlemsklub har klubben stemmeret på den årlige generalforsamling i DMJU, og dermed en demokratisk indflydelse på DMJU.

• Som medlemsklub hjælper DMJU med synliggørelse af klubben via DMJUs hjemmeside med den interaktive kluboversigt.
Afholder medlemsklubben et arrangement, kan der helt gratis annonceres i DMJUs netbaserede tidsskrift DMJU NEWS. DMJU hjælper også gerne med at vejlede medlemsklubberne ved afholdelse af arrangementer, ligesom DMJU gerne deltager, såfremt DMJU har mulighed herfor.

Kontakt:

Formand Jan-Ole Hansen

tel. 40 76 78 60, mail formand(@)dmju.dk   Fjern parentesen

Næstformand Henning Lander

tel. +45 25 73 89 05 mail webmaster(@)dmju.dk   Fjern parentesen

Top