Home / Årets Model

Årets Model

 

Årets Model

Formål:

 • Formålet med at vælge ”Årets model” er, at ønsket om at sætte fokus på modeller og tilbehør, produceret til det danske marked.

Hvilke kategorier

Tilbehør og byggesæt:  

 • Alle modeller af tilbehør til modeltog, der har et dansk forbillede (byggesæt til bygninger, figurer, div. køretøjer, tilbehør til banen, byggesæt af modeltog, tilbehør til modeltog)

Trækkraft:  

 • Alle modeller af modeltog, der er født med en motor beregnet for modellens fremdrift.
 • Modellen skal være en så nøjagtig kopi som opnåeligt af trækkraft, der har kørt i Danmark med en dansk litrering. (f.eks. en model af en N-maskine i dansk udgave kan deltage).
 • Der skal som minimum være produceret 25 stk. af modellen

Vogne:

 •  Alle modeller af modeltog, der er født som en model af en ikke trækkende enhed.  (kan opdeles i person/godsvogne såfremt der modeller nok til dette)
 • Modellen skal være en så nøjagtig kopi som opnåeligt af vogne, der har kørt i Danmark med en dansk litrering. (f.eks. en model af en udenlandsk vogn i dansk udgave kan deltage).
 • Der skal som minimum være produceret 25 stk. af modellen

Eksklusivmodeller:

 • Alle modeller til modeltog (kørende såvel som tilbehør), der er med et dansk forbillede.
 • Modellen skal være en så nøjagtig kopi som opnåeligt efter forbilledet
 • Der må som maksimum være produceret 25 stk. af modellen

Hvilke modeller kan deltage:

 • Modellen skal være udgivet fra producenten i det konkurrence år, den deltager. Konkurrence året går fra 1. dec. 2021 til 31. dec.2022.
 • En tidligere udsendt model, der bliver genudgivet med et nyt katalog nr., kan også deltage.
 • Alle skalaer kan deltage.

Hvilke firmaer kan deltage:

 • Alle danske cvr. registeret firmaer, samt internationale registeret virksomheder, der producerer modeltog og tilbehør til modelbanen.

Hvem udvælger modellerne:

 • Det er klubber under DMJU, der kan indstille modeller til ”årets model”. Bestyrelsen i DMJU udfærdiger en liste over de nominerede modeller. 
 • Listen med de nominerede modeller tilsendes til klubberne.
 • I klubberne foretages en afstemning blandt de nominerede modeller.
 • Det er op til klubberne selv at afgøre, hvordan afstemningen skal forgå internt.
 • For de klubber, der aktivt deltager, vil der blive trukket lod om et antal gavekort.   

Kåringen af ”Årets model”:

 • Vinderen vil få overrakt et diplom som bevis på æren.
 • Anden og tredje pladsen belønnes også med et diplom.
 • Diplomet fremsendes til vinderen, og den officielle overrækkelsen vil så vidt mulig foregå på DMJU´s udstillinger.

Kontaktpersoner:

 

 

Mali: aaretsmodel(@)dmju.dk

Tel.  +45 

 

Formand Henning Lander 

Mail: formand(@)dmju.dk

Tel. 25 73 89 05

Top