Home / DMJU Takstblad 2023

DMJU Takstblad 2023

DMJU Takstblad 2023 (10.01.23)

Bestyrelsen:

Bestyrelsesmøder: Kørsel i egen bil.

kr. 3,73/km. (samkørsel så snart det er muligt)

Broafgift:

Brobizz eller efter regning.

Offentlig transport (tog/bus):

Efter regning.

Redaktører (i forbindelse med Nyhedsbrevet): Kørsel i egen bil.

kr. 3,73/km.

Offentlig transport (tog/bus): 

Efter regning.

 

Bestyrelsen udstillinger:

Kørsel i egen bil: 

kr. 3,73/km. (samkørsel så snart det er muligt).

Broafgift: 

Brobizz eller efter regning

Offentlig transport (tog/bus): 

Efter regning

Udlodning i forbindelse med udstillingsarbejde:

kr. 100,00/time. Max. 8 timer/dag. Max. 4 dage. (gælder også eksterne hjælpere, dog max. 2 dage)

Broafgift: 

Brobizz eller efter regning.

Offentlig transport (tog/bus):

Efter regning.

 

Medlemsklubber:

Kontingent i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

Grundbeløb for klub:

kr. 250,00/år

Pr. medlem i klubben:                                                                                                                          

kr. 5,00/år

 

Medlemsklubber udstillinger (kun for udstillende klubber)

Kørsel til udstilling: 

kr. 3,73/km. (max. 1 bil pr. klub)

Der gives ikke kørepenge til hjælpere på udstillingen.

Broafgift:                                                                                                                                                     

Efter regning. (max. 1 bil pr. klub)

Udlodning i forbindelse med udstilling:

kr. 100,00/time.

 

Nyhedsbrevet:

Annoncer pr. indrykning (alle priser er ekskl. moms).

1/1-side: kr. 1.000,00

½-side: kr. 600,00

¼-side: kr. 300,00

Sponsoraftaler inkluderer 4 x 1/1-side annoncer.

Annoncering for klubber (nyheder, aktiviteter, mærkedage): gratis

Udstilling: 

På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet et maksimum af til rådige antal m2 klubberne kan booke jf. deres skala på vores udstillinger. Fordelingen er som følger. 

Skala N; 40 m2

Skala TT; 60 m2

Skala H0; 80 m2

Skala 0; 160 m2

Skala Spor 1; 200 m2

Jubilæum og andre mærkedage. 

Klubberne

DMJU giver et gavekort på kr. 250,- (Dette forudsætter dog at DMJU er informeret om jubilæet)

25 års.

50 års.

75 års.

100 års.

Butikker

25 års. 

50 års

75 års. 

100 års. 

Top