Home / DMJU Takstblad 2021

DMJU Takstblad 2021

DMJU Takstblad 2021 (01.01.21)

Bestyrelsen:

Bestyrelsesmøder: Kørsel i egen bil.

kr. 3,44/km. (samkørsel så snart det er muligt)

Broafgift:

Brobizz eller efter regning.

Offentlig transport (tog/bus):

Efter regning.

Redaktører (i forbindelse med Nyhedsbrevet): Kørsel i egen bil.

kr. 3,44/km.

Offentlig transport (tog/bus): 

Efter regning.

 

Bestyrelsen udstillinger:

Kørsel i egen bil: 

kr. 3,44/km. (samkørsel så snart det er muligt).

Broafgift: 

Brobizz eller efter regning

Offentlig transport (tog/bus): 

Efter regning

Udlodning i forbindelse med udstillingsarbejde:

kr. 100,00/time. Max. 8 timer/dag. Max. 3 dage. (gælder også eksterne hjælpere, dog max. 2 dage)

Broafgift: 

Brobizz eller efter regning.

Offentlig transport (tog/bus):

Efter regning.

 

Medlemsklubber:

Kontingent i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

Grundbeløb for klub:

kr. 250,00/år

Pr. medlem i klubben:                                                                                                                          

kr. 4,00/år

 

Medlemsklubber udstillinger (kun for udstillende klubber)

Kørsel til udstilling: 

kr. 3,44/km. (max. 1 bil pr. klub)

Broafgift:                                                                                                                                                     

Efter regning. (max. 1 bil pr. klub)

Udlodning i forbindelse med udstilling:

kr. 100,00/time.

 

Nyhedsbrevet:

Annoncer pr. indrykning (alle priser er ekskl. moms).

1/1-side: kr. 1.000,00

½-side: kr. 600,00

¼-side: kr. 300,00

Sponsoraftaler inkluderer 4 x 1/1-side annoncer.

Annoncering for klubber (nyheder, aktiviteter, mærkedage): gratis

Top