Home / Til klubber der udstiller

Til klubber der udstiller

Antal m2 på udstilling

Som aftalt på generalforsamling 30.03.19, så kan i her se det  minimum af til rådige antal m2 klubberne kan booke jf. jeres skala på vores udstillinger.
Klubberne må ansøge om standplads med baggrund i realistiske behov i
forhold til anlægget der udstilles, men kan ikke påregne at få opfyldt alle ønsker. Som retningslinjer vil DMJU anvende følgende stand størrelser som det acceptable niveau for de enkelte
skalastørrelser:
Skala N; 40 m2
Skala TT; 60 m2
Skala H0; 80 m2
Skala 0; 160 m2
Skala Spor-1; 200 m2

Hvis Jeres klub har særlige behov og ønsker, kan I fremføre det i ansøgningen, og der vil blive taget hensyn til det i det omfang det er muligt.

Udstillings vejledning klubber 2022

Top