Home / Udstillingsanlæg.

Udstillingsanlæg.

Damptog Furka-Bergstrecke (furka bjergstrækning)

Foreningen ”Furka-Bergstrecke”s (sektion Nordtyskland) H0mmodulanlæg ”Furka-Bergstrecke”

Highlights Vi bygger i målestoksforhold 1: 87 og 1:1! Smalspormodulanlægget bygges og fremvises af jernbaneentusiaster, som om sommeren arbejder på forbilledet i Schweiz – en enestående forbindelse mellem forbillede og model. Anlægget byder på smalspor, tandstang, alpine landskaber, tunneller, slugter, spektakulære broer og mange scener, som er taget ”fra det virkelige liv”.

Forbillede Den kendte ”Dampfzug Furka-Bergstrecke” (DFB) i midten af Schweiz samt nogle scener fra de schweiziske smalsporsbaner (MGB) er blevet rekonstrueret. Ideen til dette anlæg opstod i forbindelse med vores medvirken på genopbygningen af den ægte Furka-Bergstrecke. Vores forening har reaktiveret den gamle bjergstrækning, som kun kan køres på om sommeren, som teknisk monument over jernbanebyggeriet; for afsnittet over Furka-passet forbi Rhonegletsjeren, som gav ”Glacier-Express”en sit navn, har ligget brak siden FurkaBasistunnellen blev taget i brug i maj 1982.

Model Modulerne svarer til ”Furka-normen”: standardmål 50 cm dyb og 1,0 til 1,5 m lang. Der findes ca. 30 moduler efter forbilleder på Furka-Bergstrecke med banegårde, tunnelstrækninger, slugter, broer og alpeenge samt funktionsmoduler som vendesløjfer, hjørnemoduler og remiser. Ensporede strækninger, tandstangafsnit og bjergprofiler er blevet reproduceret efter forbilledet. Highlights er Steffenbach-broen (hvis forbillede klappes sammen om vinteren pga. lavinefaren), DFB-banegårdene, som er bygget efter originalen, samt det imponerende schweiziske alpelandskab.

Udstillings-anlæg Sammenstillingen og antallet af moduler er fleksible alt efter pladsforhold og transportkapacitet. Mindste opbygning: 2 banegårde, 2 vendesløjfer og nogle strækningsmoduler. Det længst mulige anlæg er ca. 40 m med mulighed for at indbygge hjørner. Modulanlægget er forsynet med for- og baggrund, infotavler om forbilledet samt en komplet belysning.

Strækning Oberwald-Gletsch-Realp i alt 17,8 km Højdeprofil 1366 til 2163 m o. ho. Fem tunneller bl. a. en vendetunnel og basistunnel med en længde på 1874 meter. 10 større broer, f. eks. ”Steffenbachbrücke”. Meterspor, tandstang system Abt Stigning op til 118 ‰

Drift Sæson fra slutningen af juni til begyndelsen af oktober. Ca. 26000 passagerer årligt.

Køretøjer Seks historiske damplokomotiver 18 historiske passagertog og 31 tjenestevogne Otte dieselkøretøjer

Værksteder Realp: vedligeholdelse, underhold og reparationer Uzwil: Oparbejdning og revision af lokomotiver Aarau: Oparbejdning og reparation af vogne

Det nordtyske Furka-modulanlægs historie Siden 1995 mødes nordtyske venner af den schweiziske 1000 mm smalsporbane for at reproducere afsnit af Furka-bjergstrækningen i målestoksforholdet 1:87. Med stadig skiftende anlægssammenstillinger og nye moduler deltager vi med succes i store messer og udstillinger, f. eks. i Hamburg, Rostock, Berlin, Dresden og Odense, samt nogle små udstillinger i Nordtyskland.

Køretøjer Person-, gods- og reparationstogene bliver trukket af damp- og diesellokomotiver i sporbredden H0m, som stammer fra stor- og småserieproducenter – nogle dele har vi også bygget selv.

Udstillinger: model og informationer Modulanlægget er bygget efter forbilledet. Af denne grund lægger vi vægt på udførlige informationer om originalen. Dette sker vha. mobile skillevægge med flotte tegninger, forklaringer og billeder af Furka-bjergstrækningen. Køreplaner og informationer kan også fås.

Yderligere informationer https://www.dfb.ch/de/stories/vfb-sektion-norddeutschland

Top