Home / Beskrivelse af skala og skinnetyper

Beskrivelse af skala og skinnetyper

Her kan du se et opslag og beskrivelse om de forskellige sportyper, der findes inden for modeljernbanen.

Vi søger info om alle sportyper. Kontakt webmaster@dmju.dk

Skala.

Spor 2 (G) 1:22,5. Klik her

Spor 1 1:32. Klik her

Spor 0 1:45. Klik her

Spor H0 3 skinne 1:87. Klik her

Spor H0 2 skinne 1:87. Klik her

Spor H0 smalspor 1:87. Klik her

Spor TT 1:120. Klik her

Spor N 1:160. Klik her

Spor Z 1:220. Klik her

Epoke og Periodeoversigt. Ref. MOROP NEM 808 DK.

Epoke l 1847 – 1920

Anlæggelse af hovedbanerne og senere privatbanerne. Forbedring af den tekniske konstruktion af damplokomotiver.

Periode a 1847 – 1880: Sjællandske Jernbaneselskab, Danske Jernbaneselskab (Jylland/Fyn) Færdiggørelse af hovedbanenettet.

Periode b 1880 – 1892: Sjællandske Jernbaneselskab, Jysk-Fynske Statsbaner. Bygning af de større privat- og sidebaner. Den ikke-automatiske vakuumbremse indføres.

Periode c 1892 – 1920 (*): Sammenlægning af Sjællandske Jernbaneselskab og Jysk-Fynske Statsbaner i Danske Statsbaner (DSB). Bygning af flere privatbaner Den automatiske vakuumbremse indføres.

Epoke lI 1920 – 1941

Bygning af store damplokomotiver, begyndede anvendelse af diesellokomotiver, genforeningen af Sønderjylland med Danmark, smalsporet amstbanenet. Vakuumbremsen er indført næsten overalt.

Periode a 1920 – 1934: Der køres med dieselmotorvogne hos privatbaner. Amtsbanenettet i Sønderjylland nedlægges og enkelte strækninger ombygges til normalspor.

Periode b 1934 – 1941 (*): Bygning af de store jernbanebroer over Lillebælt (1935) og Storstrømmen (1937). Det første lyntog sættes i drift (1935) S-baner i København sættes i drift (1934) 3. klasse afskaffes.

Epoke lII 1941 – 1969

Omlitrering af alt rullende materiel ved DSB Trykluftbremsen tages i brug ved DSB.

Periode a 1941 – 1955: Privatbanerne anskaffer skinnebusser, ombygning af gamle kupevogne til gennemgangsvogne.

Periode b 1955 – 1963 (*): De store diesellokomotiver sættes i drift. Personvognene males i vinrøde uden stafferinger. Der indføres gul markeringsstribe på 1.klasses vogne.

Periode c 1963 – 1969: Nye diesellyntog litra MA (svarende til det tyske TEE-motortog VT 11.5). Nedlæggelse af flere privatbaner. Omlitrering af godsvognene i henhold til UIC-Standard (1964) Privatbanerne anskaffer lette motortog (LYNETTER). Anskaffelse af godsvogne i henhold til UIC-Standard (1965).

Epoke lV 1969 – 1990

DANLINK-godstog København-Hamburg, IC- og Regionaltogsystemet indføres.

Periode a 1969 – 1972: Omlitrering af persontogsmateriellet i henhold til UIC-standard, nye S-tog i den Københavnske nærtrafik, ombygning og modernisering af ældre personvogne med stålvognekasser, anskaffelse af en ny generation af store diesellokomotiver (Litra MZ).

Periode b 1972 – 1980 (*): Nyt design indføres: diesellokomotiver males rød/sort, personvognene røde.

Periode c 1980 – 1990: Anskaffelse af brede jernbanefærger (4 spor) til Storebæltsoverfarten (IC-færger) Begyndende elektrificering af fjernbanerne med 50 Hz, 25 kV. Omlitrering af godsvogne i henhold til UIC. Anskaffelse af lette motortog litra MR (Svarende til det tyske motortog BR 628); Litra MA fra 1963 males sølvfarvet og bliver døbt „SØLVPILEN“.

Epoke V 1990-2006

Anlægsarbejderne på den faste forbindelse over Storebælt begynder (bro/tunnel) , færdiggøres og tages i brug i 1997. Anskaffelse af moderne diseltogsæt IC3 (Gumminæse / Flexliner) ATC-Sikkerhedssystem indføres. Anskaffelse af en ny generation S-togsmateriel. Anskaffelse af moderne elektriske togsæt ER4 (i lighed med IC3). Store anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af jernbanenettet til Sverige sættes i arbejde, Øresundsbroen København-Malmö. Anskaffelse af moderne dieseltogsæt IC2(afledt af IC3) til privatbanerne.

Periode a 1990-1998: IC3 indsættes i drift. MA udrangeres. Rederi- og busdrift udskilles fra DSB og videreføres som selvstændige selskaber. DSB tager de første nye elektriske regionaltog, litra ER, i brug. SA togsæt sættes i drift på S-togs nettet. MK lokomotiver indføres. Storebæltsforbindelsen indvies. Nyt design med rød stribe ved dørene.(som IC3)

Periode b 1999-2002: DSB bliver selvstændig virksomhed. EG lokomotiver indføres. Øresundsbroen indvies. IC4 bestilles hos AnsaldoBreda. DSB Gods fusionerer med det tysk-hollandske Railion A/S, MK, EG, EA, MZ lokomotiver tages med. Sidste MY-lokomotiv udrangeres. Lokalbanen oprettes som sammenslutning af privatbaner på Sjælland. NJ oprettes ved fusion af Skagensbanen og Hjørring privatbaner. Sidste MH udrangeres. Metro åbner i København. Dobbeltdækkertog indsættes i den sjællandske regionaltrafik (lejet hos Bombardier). MQ indsættes på Svendborgbanen.

Periode c 2003-2006: Arriva overtager togdrift i Danmark. Nyt designkoncept med mørke vinduesbånd. DSB gods bliver til Railion Denmark A/S. Dansk Jernbane (fra 2006: CFL cargo) oprettes, kun godstogsselskab. ATC togstop indføres på sekundære baner. 3. generations s-tog udtages af drift.

Epoke VI 2007- (*)

Nyt UIC nummerskema med 12 cifferede numre. Raillion Dannmark bliver til Raillion Scandinavia og køber BR 185 lokomotiver der indsættes i driften. 2. generations S-tog tages ud af drift. Driften af “Lille Nord” (Hillerød-Helsingør) overgår fra DSB S-tog til Lokalbanen. Contec Rail oprettes. Midstjyske jernbaner oprettes og skal samkøre Odderbanen og VLTJ. Regionstog AS oprettes som sammenslutning af Vestsjællands Lokalbaner, Østbanen og Lollandsbanen. Yderligere dobbeltdækkervogne lejes hos Bombardier. Raillion sælger EA lokomotiver. ERTMS vælges som fremtidens signalsystem i Danmark.

Top