Home / Visions plan 2016

Visions plan 2016

Visions plan 2016

Efter at plan 2012 nu er ved at være helt søsat, er det tiden til at kigge frem ad. Det er vores intentioner at planen skal offentliggøres i løbet af 2014/2015, gerne på en generalforsamling. Planen omhandler i overskrift 2 hovedpunkter.

  1. Video på vores hjemmeside.
  2. Danske op rangeringer og en database over danske stationsbyer.

Video På vores hjemmeside.

Selvom vi har i dag har et nyhedsbrev som i takt med udgivelserne bliver bedre og breddere i sit indhold, så kan det ikke dække alle aspekter i informationer klubber/DMJU i mellem, og derfor er det et ønske, at vi vil prøve at lave min. 2 udsendelser om året, på ca. 20-30 minutters varighed.

 

Danske oprangeringer og en database over danske stationsbyer.

Egenligt skal den deles op i to dele, men opgaven mener jeg, er opbygningsmæssigt, tæt forbundet og den/de der skal administrere den, skal som udgangs punkt være den/de samme.

  • Danske oprangeringer.

Det har været et ønske fra flere klubmedlemmer, at DMJU skulle stå for sådanne et projekt. Et sted, hvor man kan finde forskellige former for oprangeringer i gennem tiderne på de danske strækninger. Vi har i dag Jernbanene.dk hvor man kan finde stort set alle informationer på det rullende materiel, men vi har i dag, intet sted, en samlet oversigt, hvor man kan se, hvor det har kørt og sammen med hvad. Det er meningen, at alle, både i og uden for DMJU, kan bidrage til databasen med informationer. De endelig konditioner for opgaven vil blive udarbejdet, når personkredsen, der skal stå for opgaven, er fundet.

  • En database over danske stationsbyer.

Mange klubber/medlemmer vil gerne bygge et anlæg baseret på strækninger/stationer fra det danske jernbanenet, og derigennem har fremskaffet eller står og mangler sporplaner, foto´s og kopier af bygningstegninger. Vi har i dag ikke en samlet database over alle de stationer der har eller stadigt eksisterer. Derfor mener vi at dette er en opgave for DMJU at opbygge en sådan database, som alle kan bidrage til/benytte sig af.

Databasen kan indeholde: Sporplaner fra en station igennem tiden, tegninger/foto af bygninger tilknyttet stationen, beskrivelser af virksomheder/gods der har/ har haft tilknytning til stationen.

 

Det er meningen, at disse tiltag skal administreres via vores hjemmeside, så DMJU i endnu større grad vil blive en naturlig del af den danske modeljernbaneverden. Både inden for DMJU, men så sandeligt også uden for DMJU

 

Bestyrelsen

 

Top